DEPARTMENT OF BEHAVIOURAL ECOLOGY

Evolution in Africa everyday

Ekner, A., Dudek, K., Sajkowska, Z., Majlathova, V., Majlath, I., Tryjanowski, P. (2011) Anaplasmataceae and Borrelia burgendorferi sensu lato in the sand lizard Lacerta agilis and co-infection of these bacteria in hosted Ixodes ricinus ticks. Parasites & Vectors 4: 182.
Ekner, A., Sajkowska, Z., Dudek, K., Tryjanowski, P. (2011) Medical cautery units as a permanent and non-invasive method of marking lizards. Acta Herpetologica 62: 229-236.
Jankowiak, Ł., Polakowski, M. (2011) Biometrics of non-breeding immature mallards (Anas platyrhynchos) in north-eastern Poland. The Ring 33: 1-2.
Jermaczek, A., Chapiński, P., Duda, M., Glapan, J., Kryza, K., Plata, W., Stanilewicz, A. (2011) Ptaki stanowiące przedmioty ochrony w wielkopolskiej części obszaru specjalnej ochrony Natura 2000 „Puszcza nad Gwdą” i propozycje działań ochronnych. Przegląd Przyrodniczy XXII, 2: 32-64.
Krawczyk, A.J., Skierczyński, M., Tryjanowski, P. (2011) Diet of the Eurasian otter Lutra lutra on small watercourses in Western Poland. Mammalia 75: 207-210.
Majlathova, V., Majlath, I., Haklova, B., Hromada, M., Ekner, A., Antczak, M., Tryjanowski, P. (2011) Blood parasites in two co-existing species of lizards (Zootoca vivipara and Lacerta agilis). Parasitology Research 107: 1121-1127.
Mirski, P., Polakowski, M., Budka, M., Królak, T., Latkowski, M., Michalczuk, J., Nagórski, P., Rusiecki, S. (2011) Zimowanie podgatunków kawki Corvus monedula w wybranych miastach Polski. Ornis Polonica 52: 97-106.
Osiejuk, T.S. (2011) The song of the cinnamon-breasted bunting, Emberiza tahapisi, in the Bamenda Highlands (NW Cameroon). Journal of Ornithology 152: 651-659.
Osiejuk, T.S. (2011) Soft song and the readiness hypothesis: comments on Akcay et al (2011). Animal Behaviour 82(6): e1-e3. DOI: 10.1016/j.anbehav.2011.09.011
Polakowski, M., Broniszewska, M., Jankowiak, Ł., Ławicki, Siuchno, M. (2011) Liczebnośc i dynamika wiosennego przelotu gęsi w Kotlinie Biebrzańskiej. Ornis Polonica 52: 169-180. [Numbers and dynamics of spring migration of geese in the Biebrza Basin].
Reifova, R., Reif, J., Antczak, M., Nachman, M.W. (2011) Ecological character displacement in the face of gene flow: Evidence from two species of nightingales. BMC Evolutionary Biology 11: 138.
Riegert, J., Fainova, D., Antczak, M., Sedlacek, O., Horak, D., Reif, J., Pesata, M. (2011) Food niche differentiation in two synoptic sunbird species: a case study from the Cameroon Mountains. Journal of Ornithology 152: 819-825.
Ręk, P., Osiejuk, T.S. (2011) No male identity information loss during call propagation through dense vegetation: The case of the corncrake. Behavioural Processes 86: 323-328. DOI: 10.1016/j.beproc.2011.01.011
Ręk, P., Osiejuk, T.S. (2011) Nonpasserine bird produces soft calls and pays retaliation cost. Behavioral Ecology 22: 657-662. DOI: 10.1093/beheco/arr027
Ręk, P., Osiejuk, T.S., Budka, M. (2011) Functionally similar acoustic signals in the corncrake (Crex crex) transmit information about different states of the sender during aggressive interactions. Hormones and Behavior 60: 706-712.
Rosin, Z.M., Olborska, P., Surmacki, A., Tryjanowski, P. (2011) Differences in predatory pressure on terrestrial snails by birds and mammals. Journal of Biosciences 36: 691-699.
Skierczyński, M., Stachura-Skierczyńska, K., Strzelińska, P., Tumiel, T., Zawadzka, D., Osojca-Krasiński, G. (2011) Mapowanie predyktywne; praktyczna metoda wyznaczania potencjalnych siedlisk dla wyspecjalizowanych gatunków leśnych. [Predictive mapping; a practical method to identity potential habitats for specialized forest species]. Studia i Materiały CEPL w Rogowie R. 13. Zeszyt 2: 164-174.
Tobółka, M., Szymański, P., Kuźniak, S., Maćkowiak, S., Kaczmarek, Sz., Maliczak, J., Michalak, W., Ratajczak, J., Sieracki, P., Stępniewski, J. (2011) The decline of the Rook Corvus frugilegus breeding population in Leszno Province Ornis Polonica 52: 107-116.
Tobółka, M., Kuźniak, S., Żołnierowicz, K.M., Jankowiak, Ł. Gabryelczyk, M., Pyrc, M., Szymański, P., Sieracki, P. (2011) Increase of the White Stork Ciconia ciconia population in the Leszno District in 2010. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 67: 559-567.
Tryjanowski, P., Hartel, P., Baldi, A., Szymański, P., Tobółka, M., Goławski, A., Konvicka, M., Hromada, M., Jerzak, L., Kujawa, K., Lenda, M., Orłowski, G., Panek, M., Skórka, P., Sparks, T.H., Tworek, S., Wuczyński, A., Żmihorski, M. (2011) Conservation of farmland birds faces different challenges in Western and Central-Eastern Europe Acta Ornithologica 46: 1-12.
Węgrzyn, E., Leniowski, K., Rykowska, I., Wasiak, W. (2011) Is UV and blue-green egg coloration a signal in cavity nesting birds? Ethology, Ecology and Evolution 23: 121-139.
Węgrzyn, E., Leniowski, K. (2011) Nest site preference and nest success in Blackaps Sylvia atricapilla in Poland. Ardeola 58: 113-124.
Węgrzyn, E., Leniowski, K. (2011) Pros and cons of different methods of measuring egg coloration - photocolorimetry vs. spectrometry. Avian Ecology and Behaviour 19: 3-12.