DEPARTMENT OF BEHAVIOURAL ECOLOGY

Evolution in Africa everyday

Z tej strony można dostać się do informacji (zakładki po prawej stronie) na temat możliwości pisania w naszym Zakładzie prac licencjackich i magisterskich. Prócz proponowanych tematów są również inne możliwości, najlepiej umówić i przyjść porozmawiać z potencjalnym opiekunem pracy.

Tutaj też można znaleźć pomoce do prowadzonych w Zakładzie zajęć dydaktycznych.