DEPARTMENT OF BEHAVIOURAL ECOLOGY

Evolution in Africa everyday

W najbliższym czasie w zakładkach dla poszczególnych zajęć można się spodziewać znalezienia PDF-ów do poszczególnych zajęć.
Informacje do niektórych wykładów można znaleźć bezpośrednio na stronach osób prowadzących zajęcia.

W nadchodzącym roku akademickim 2016/17 będziemy prowadzić zajęcia z następujących przedmiotów:

Obowiązkowe (tzw. rdzeniowe)

Metodologia i metodyka nauk przyrodniczych || koordynuje Tomasz Osiejuk

Wybieralne (tzw. mózgowe ;)

Ekologia behawioralna || koordynuje Tomasz Osiejuk

Sygnały i komunikacja zwierząt || koordynuje Tomasz Osiejuk

Birdwatching || koordynuje Michał Budka

Biorobotyka || koordynuje Paweł Ręk

Psychologia zwierząt: wybrane zagadnienia || koordynuje Magdalena Herdegen-Radwan

Bioakustyka praktyczna || koordynuje Tomasz OsiejukTO