DEPARTMENT OF BEHAVIOURAL ECOLOGY

Evolution in Africa everyday

EKOLOGIA BEHAWIORALNA dla IV/V roku Biologii i Ochrony Środowiska

Zajęcia będą się odbywały w semestrze letnim roku akademickiego 2016/2017

Koordynacja i wykłady: prof. dr hab. Tomasz Osiejuk
Prowadzący ćwiczenia: dr Michał Budka


Celem modułu jest zapoznanie studentów z wybranymi zagadnieniami współczesnej ekologii behawioralnej, nauki zajmującej się wyjaśnianiem ewolucji i mechanizmów zachowania zwierząt.

Wykłady będą się odbywały we wtorki w godzinach 11:30-13:00 w Sali C, w dniach:
1. 07.03.
Wstęp do ekologii behawioralnej
2. 14.03.
3. 21.03.
4. 28.03.
5. 04.04.
6. 11.04.
7. 25.04.
8. 09.05.
9. 16.05.
10. 13.05.

Ćwiczenia odbywać się będą:

Grupa MW1 30.03.2017, 9:45-11:45, Sala A1
Grupa MW2 31.03.2017, 8:00-10:00, Sala A1

Grupa MW1 08.06.2017, 8:00-13:15, Sala A1
Grupa MW2 09.06.2017, 8:00-13:15, Sala A1

Terenowe

Grupa MW1 20.04.2017, 8:00-13:15, miejsce uzgodnione z prowadzącym
Grupa MW2 27.04.2017, 8:00-13:15, miejsce uzgodnione z prowadzącym
Grupa MW2 18.05.2017, 8:00-13:15, miejsce uzgodnione z prowadzącym
Grupa MW2 01.06.2017, 8:00-13:15, miejsce uzgodnione z prowadzącym


Materiały do wykładów:
link

Materiały do ćwiczeń:
link

Warunki zaliczenia ćwiczeń: aktywność na zajęciach (40% oceny) + wykonanie projektu (60% oceny). Po uzyskaniu zaliczenia z ćwiczeń można przystąpić do pisemnego zaliczenia z wykładów. W razie nie uzyskania zaliczenia za pierwszym razem (<50% punktów), należy przystąpić do zaliczenia w formie ustnej.