DEPARTMENT OF BEHAVIOURAL ECOLOGY

Evolution in Africa everyday

Na tej stronie będzie można znaleźć materiały potrzebne do zaliczenia konwersatoriów z
METODOLOGIA I METODY NAUK PRZYRODNICZYCH

Pomoce do zajęć w semestrze zimowym 2016/17:

Pomoce od dr Michała Budki:
PDF do ściągnięcia

Pomoce od Aleksandry Jakubowskiej i Katarzyny Kwiatkowskiej
PDFy do ściągnięcia

Warunki zaliczenia przedmiotu:

- Obecność na zajęciach; (prowadzący może usprawiedliwić pojedyncze nieobecności na uzgodnionych ze studentem zasadach, wymagających od niego odpowiedniego nakładu samodzielnej pracy, niemniej podstawową zasadą jest po prostu
obecność na zajęciach);.
Proszę zauważyć, że usprawiedliwieniem nie jest zwolnienie lekarskie … w większej skali (>1), dlaczego student, który ze względu na kłopoty zdrowotne miałby bowiem uzyskać zaliczenie, jeśli nie był na większości zajęć w semestrze ? Chcielibyście się leczyć u lekarza, który nie był na większości zajęć i nie odbył praktyki a teraz ma Wam zrobić przeszczep serca, nie sądzę ?
- Aktywny udział w zajęciach (oceniany w systemie +/0/-, które to punkty prowadzący uwzględnia w ocenie końcowej).
- Zaliczenie otwartego testu końcowego obejmującego zakres materiału z ćwiczeń.

Prowadzący i koordynatorzy:

Metodologia … dla studentów studiów dziennych

Koordynacją ćwiczeń dla studentów studiów dziennych uczestniczących w zajęciach części środowiskowej zajmuje się mgr Aleksandra Jakubowska a z części eksperymentalnej dr Jarosław Gzyl.
Egzamin: prof. Krzysztof Łastowski
Koordynacja całości i wpisywanie ocen: prof. Tomasz Osiejuk.


Metodologia … dla studentów studiów zaocznych

Koordynacja całości i wpisywanie ocen: prof. Tomasz Osiejuk.
Wykłady i egzamin: prof. Tomasz Osiejuk i prof. Roman Przymusiński