DEPARTMENT OF BEHAVIOURAL ECOLOGY

Evolution in Africa everyday

BIOROBOTYKA

Zajęcia będą się odbywały w semestrze zimowym roku akademickiego 2016/2017

Koordynator: dr hab. Paweł Ręk

Materiały do zajęć znajdują się tutaj