DEPARTMENT OF BEHAVIOURAL ECOLOGY

Evolution in Africa everyday

SYGNAŁY I KOMUNIKACJA ZWIERZĄT dla IV/V roku Biologii i Ochrony Środowiska

Zajęcia będą się odbywały w semestrze letnim roku akademickiego 2016/2017

Koordynacja: prof. dr hab. Tomasz Osiejuk
Prowadzący zajęcia: prof. dr hab. Tomasz Osiejuk, dr hab. Adrian Surmacki, dr hab. Marek Bąkowski, dr hab. Krzysztof Kościński, dr hab. Mirosław Jurczyszyn oraz dr Michał BudkaCelem modułu jest zapoznanie studentów z aktualną wiedzą na temat sygnałów jako nośników informacji wymienianej w procesie komunikacji między zwierzętami. Studenci poznają zarówno podstawowe zasady rządzące powstawaniem i ewolucją sygnałów jak i zapoznają się z różnorodnością sygnałów (dźwiękowe, wizualne, chemiczne, dotykowe, hydrodynamiczne i elektryczne) oraz ze specyficznymi procesami związanymi z komunikacją (echolokacja). Przedstawione przykłady i zagadnienia będą w szczególności dotyczyły ptaków, płazów, ssaków (w tym człowieka) i owadów. Student zapozna się również w praktyce z wybranymi metodami badania systemów komunikacji, w szczególności zaś z procedurami badawczymi pozwalającymi na zrozumienie w jaki sposób informacja jest kodowana w sygnale i w jaki sposób można testować hipotezy pozwalające na zrozumienie mechanizmów i funkcji procesów komunikacyjnych.

Zajęcia prowadzone są przez pracowników Wydziału Biologii, którzy są specjalistami w danej dziedzinie, także każdy z nas będzie mówił o tym czym się zajmuje w praktyce badawczej i co go naprawdę kręci.

Wymagania niezbędne do uzyskania zaliczenia:
- obecność na konwersatoriach i ćwiczeniach terenowych
- przedstawienie jednego tematu w czasie konwersatoriów (prezentacja ca. 20 min)
- uzyskanie >50% punktów z egzaminu pisemnego sprawdzającego wiedzę z zakresu przedstawianego na wykładach


Pasted Graphic 3Pasted Graphic 5
Zdjęcia: T.S.Osiejuk