DEPARTMENT OF BEHAVIOURAL ECOLOGY

Evolution in Africa everyday

Proponowane tematy prac doktorskich

Ogłoszenia na temat poszukiwania doktorantów na studia rozpoczynające się 1.10.2016 r. będą się ukazywać w pierwszej połowie 2016 r. W tym roku będziemy poszukiwać doktorantów jedynie w ramach projektów NCN Sonata Bis i Opus i dotyczyć będą synchronizacji sygnałów wizualnych i akustycznych oraz funkcji śpiewu w duetach. Część terenowa badań realizowana będzie, odpowiednio, w Australii oraz Kamerunie.


TO